O nás

STK Sagita Ostrava má dlouholetou tradici, již od roku 1991, kdy jako první STK v Ostravě začalo provádět dnes již naprosto běžné technické prohlídky vozidel. Z této doby také pochází naprostá většina právních předpisů a norem pro provádění technických kontrol a prohlídek.

Stanice Technické Kontroly „STK Sagita“ se zaměřuje na kontroly osobních a nákladních automobilů do 3,5t, motocyklů a přívěsných vozidel kategorie O1, O2, schvalování zástaveb alternativních pohonů na LPG a CNG, přestavby vozidel, a v neposlední řadě také na schvalování vozidel dovezených ze zahraničí, kategorie M1, N1,O1,O2 a L.

Po získání titulu „Zkušební stanice“ z roku 2001 se pole působnosti STK Sagita rozšířilo i na provádění technických kontrol malých sérií vozidel před jejich schválením technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.

Dalším významným oceněním je certifikace kvality České společnosti pro jakost dle norem ČSN EN ISO 9001 : 2001 .

Jako perličku uveďme, že od vzniku STK Sagita v roce 1991 pracujeme stále ve stejném složení . Neponecháváme nic náhodě, stále sledujeme vývoj v automobilovém průmyslu, a zvyšujeme znalosti a kvalifikaci svou i našich techniků absolvováním odborných školení a seminářů, ve spolupráci s Dekra Automobil a.s. .STKSTK2
STKSTK2